Overzicht bijeenkomsten

Circulus-Berkel organiseert regelmatig bezoeken, excursies en andere bijeenkomsten voor groepen stakeholders. De belangrijkste bijeenkomsten in 2018 op een rij.

April: Deelname Clean Tech Regio Dagen

Lunch en rondleiding tijdens Clean Tech Regio Dagen met als onderwerpen: hoe gaat Circulus-Berkel om met grondstoffen en wat is de rol van schaapskuddes bij duurzaam groenbeheer? De bijeenkomst bij Circulus-Berkel in Zutphen was onderdeel van de regionale Clean Tech Dagen, een evenement waarbij overheid en bedrijfsleven elkaar opzoeken om te netwerken en nieuwe ontwikkelingen binnen de circulaire economie te bespreken of aanschouwen.


April: Aftrap bouw Grondstoffencentrum Deventer

Startbijeenkomst op het terrein waar de nieuwe huisvesting verrijst van het ‘grondstoffencentrum’ in Deventer, waar het Recycleplein, HGB en mogelijk ook het Goed zullen worden samengebracht. Doelgroep: direct betrokkenen uit de gemeentelijke en Circulus-Berkel-organisatie en pers. Foto: Henk Knip laat wethouder Frits Röring de tekeningen zien.


Mei: Open huis Cambio

Buurtbewoners en samenwerkingspartners bezoeken het open huis van Cambio aan de Karel de Grotelaan en de Dorrestraat. Bezoekers konden er kennismaken met de diensten van Cambio, van Cambio wasserette tot Cambio Keuken, de Fietsenwerkplaats en de TechniekFabriek. Cambio biedt activiteiten voor buurtbewoners en geeft mensen die de arbeidsmarkt (weer) op willen, een steun in de rug.


September: Bezoek staatssecretaris vanwege succes bronscheiding

Circulus-Berkel draagt actief bij aan de organisatie van een bezoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de gemeente Apeldoorn, op uitnodiging van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zwolle. Rode draad in de korte presentaties, waar ook Circulus-Berkel er enkele van mocht verzorgen, was de noodzaak en het succes van bronscheiding door een geïntegreerde aanpak van afvalstromen. 


September/oktober/november: Raadsleden maken kennis met Circulus-Berkel

Voor de vele nieuwe raadsleden organiseert Circulus-Berkel in nauwe samenwerking met gemeenten kennismakingsbijeenkomsten. Bronckhorst, Zutphen, Apeldoorn kwamen bij ons op bezoek in het najaar; In Deventer gingen raadsleden op bezoek bij Cambio Buurtbeheer. Vanuit de Provincie bracht de VVD-fractie een bezoek aan ons. Het bezoek voor raadsleden uit Voorst volgt in januari; Epe in april 2019. De overige gemeenten zien we op andere momenten in de eerste helft van 2019. Belangrijkste onderwerp van gesprek zijn de ontwikkelingen in afval en grondstoffen in het kader van de circulaire economie. Een speciale uitgave helpt raadsleden een goed beeld te krijgen van de samenwerking met Circulus-Berkel en geeft antwoord op veelgestelde vragen.


November: Bestuurders en beleidsadviseurs op excursie

Bestuurders, beleidsambtenaren en een aantal betrokkenen vanuit Circulus-Berkel bezochten op vrijdag 9 november twee bedrijven die - met inzet van grondstoffen uit onze gemeenten - goed op weg zijn naar een meer circulaire verwerking: RetourMatras in Lelystad en Wieland Textiles in Wormerveer. Het gezamenlijke kijkje achter de schermen gaf de deelnemers een beeld van wat er inmiddels aan recycling mogelijk is – en waar belemmeringen worden ervaren.


September/december: Innovaties en ontwikkelingen in verwerking bladafval

Netwerkexcursie voor gemeentelijke vakcollega’s in Artis, waar getoond werd hoe biomassa zoals bladafval lokaal gefermenteerd kan worden tot duurzame bodemverbeteraar (Bokashi). De bijeenkomst kreeg een vervolg in december met een uitleg van een nieuwe, grote bladkuil voor Bokashi in Almen. Een kleine proef-Bokashi-kuil werd eerder aangelegd op de locatie Aalsvoort. De vrijkomende Bokashi wordt gebruikt ter bemesting van plantsoenen, groenvakken en landbouwgrond in en rond Lochem.


Gedurende het jaar: inwoners in gesprek met gemeenten en Circulus-Berkel

Voor inwoners van onze gemeenten organiseren wij bijeenkomsten ter vergroting van hun betrokkenheid bij beleidsvorming of –wijzigingen. In 2018 tellen wij in totaal ongeveer 20 bijeenkomsten. De opzet hangt af van het doel: plenair wanneer sprake is van discussies en dilemma’s, een meer marktachtige opzet wanneer persoonlijke voorlichting centraal staat.