Case 3 - Circular Award voor gezamenlijke aanbesteding PMD

Door samen te werken met zes collega-bedrijven én slim aan te besteden heeft Circulus-Berkel eraan bijgedragen dat er meer kunststof verpakkingen kunnen worden gerecycled in Nederland. Deze aanpak is beloond met een Circular Award.

De Circular Award is een initiatief van het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. De prijs voor de categorie gemeenten ging naar de combinatie HVC, Midwaste en Combinatie Oost, waar ook Circulus-Berkel deel van uitmaakt. De Rijksoverheid wil hiermee innovatieve projecten in het zonnetje zetten die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. 

De sterke groei van brongescheiden plastic verpakkingen in Nederland vraagt om meer sorteercapaciteit en betere recycling. Door gezamenlijk aan te besteden wordt aan beide wensen voldaan. De samenwerkende publieke partijen HVC, Midwaste en Combinatie Oost vertegenwoordigen met elkaar circa 250 gemeenten. Samen streven zij naar meer en betere recycling van kunststof verpakkingen en werken ze aan verbeteringen in de hele kunststofketen: inzameling, overslag en transport, sortering en vermarkting. Doel daarvan is het behouden en benutten van waardevolle grondstoffen uit plastic verpakkingen. Deze aanbesteding is daar een onderdeel van: er kunnen nu meer kunststof verpakkingen worden gerecycled in Nederland.

Besparing CO2-uitstoot

De samenwerking zorgt ook voor een logistieke optimalisatie. Vanuit één centraal regiekantoor worden de ingezamelde plastics verdeeld over de sorteerinstallaties in Rotterdam en Zwolle. Ook wordt de recent opgeleverde kunststofsorteerinstallatie van HVC, Midwaste en Omrin in Heerenveen in dit logistieke plan betrokken. Op deze manier worden ruim 750.000 transportkilometers bespaard. Dit staat gelijk aan een besparing van ruim een miljoen kilo CO2-uitstoot. Het is ook een impuls voor de markt om meer en betere producten te ontwikkelen, gemaakt van gerecycled plastic.

Impact is groot

De impact van de aanbesteding is groot. Tönsmeier bouwt een nieuwe innovatieve en state-of-the-art sorteerinstallatie in Zwolle en SUEZ investeert in een bestaande sorteerinstallatie in Rotterdam. Hiervan profiteren ook de andere gemeenten die hun verpakkingsafval bij Tönsmeier en SUEZ laten sorteren.