Communicatie

Waar communicatie vroeger vooral draaide om instructieve voorlichting aan bewoners, zien we sinds enkele jaren een verschuiving naar gedragsbeïnvloeding, naar maatwerk, naar stakeholdermanagement en naar het breed onder de aandacht brengen van onze strategie en dienstverlening. Daarbij staat een crossmediale aanpak centraal.

De ´kapstokken´ voor communicatie zijn de eerder geïntroduceerde kernachtige vertaling van onze strategie in de zin Kies voor elkaar en de communicatieve vertaling van de vier waarde-elementen (Minder afval, meer grondstoffen; Samen voor een mooie buurt, Kansen bieden werkt en Samen voor het beste resultaat).

Samen laten die onze maatschappelijke meerwaarde zien: we verduursamen. In veel uitingen waren de slogans terug te zien: van print (advertentiepagina’s, folders, nieuwsbrieven, deurhangers) tot online communicatie. Ook in de komende jaren blijven we werken aan een consistente inzet van de kernboodschappen.

Resultaten 2018

We maken onderscheid tussen publieksgerichte (massa)communicatie en één-op-één gerichte klantcommunicatie. De eerste is de verantwoordelijkheid van team communicatie, de tweede van het klantContactCentrum (KCC).

Team communicatie richtte zich met 1 fulltimer en 3 parttimers met name op:

 

Team KCC richtte zich in 2018 met name op verdere ontwikkeling om zo het beoogde serviceniveau te bereiken. In dat kader is onder meer een dashboard geïntroduceerd, dat helpt bij het monitoren en evalueren van prestaties. Het terugbrengen van wachttijd blijft een speerpunt. Bij het KCC werken 12 fulltimers.