Informatie en automatisering

Binnen Circulus-Berkel speelt de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) een steeds belangrijkere rol. Omdat de organisatie in beweging is, verandert ook de vraag naar ict-middelen, informatie en informatie-uitwisseling tussen systemen. Voor de organisatie neemt daarmee neemt het belang en de afhankelijkheid van I&A toe.

I&A wordt steeds meer gezien als partner. Een partner, die samen met afdelingen optrekt om de koers te bepalen en de juiste keuzes te maken. De verantwoordelijkheid voor de processen komt hoe langer hoe meer bij de afdelingen te liggen en I&A helpt de afdelingen om dat op de goede manier te ondersteunen met automatisering.

Ontwikkeling

Om aan deze veranderende vraag te kunnen voldoen, is de afdeling in 2018 uitgebreid met twee medewerkers. Ook de beschikbaarheid van de afdeling is vergroot om te kunnen voldoen aan de vraag van de organisatie: I&A is nu 24x7 bereikbaar door een samenwerking met OneSolution Informatisering.

Activiteiten en resultaten

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen en trends