Bronckhorst blijft in 2018 koploper

In Bronckhorst wordt het Grondstoffenplan 2017-2020 tot uitvoering gebracht. Doelstelling is de verdere vermindering van de hoeveelheid restafval naar 55 kilo restafval per persoon in 2020. Daarvoor is eind 2016 en in 2017 al ingezet op meer ondergrondse restafvalcontainers en het financieel aantrekkelijk maken van het zelf wegbrengen van restafval. In 2018 wordt verder ingezet op onder meer ‘Inzamelen op maat’, omgekeerd inzamelen en het terugdringen van het aandeel voedselresten in het restafval.

Highlights grondstoffen

Inzamelen op maat

In maart 2018 is de inzamelmethodiek ‘Inzamelen op maat’ opgeschaald naar vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Bronckhorst. De inwoners bepalen zelf wanneer de groene en grijze container geleegd wordt. Iedere week is er een inzamelmogelijkheid waarvoor de container vooraf digitaal of telefonisch kan worden aangemeld. Op basis van de aanmeldingen bepaalt Circulus-Berkel wekelijks efficiënte inzamelroutes. Eerder werd al een pilot gedaan rondom Baak en Steenderen.

Restafval wegbrengen

Proef Het Soerlant Zelhem: sinds de zomer van 2017 loopt in de wijk ’t Soerlant in Zelhem een proef om ‘omgekeerd inzamelen’ verder te stimuleren door middel van kennisoverdracht en beloning. Wijkbewoners worden uitgedaagd hun grijze container in te leveren en restafval zelf weg te brengen naar een van de wijkcontainers. In februari 2018 wordt onder meer een Recyclebike uit de fietsenwerkplaats van Cambio verloot onder de inwoners die hun grijze container hebben ingeleverd.

Campagne terugdringen voedselresten in restafval

Terugdringen voedselresten in restafval. Zoals in alle gemeenten bestaat in Bronckhorst het grootste deel van de grijze container uit voedselresten (ook wel keukenafval genoemd).  De gemeente Bronckhorst heeft een werkgroep rond dit thema geïnitieerd. Circulus-Berkel maakt in 2018 samen met GAD een gedragsanalyse en plan van aanpak om het aandeel voedselresten in het restafval terug te dringen. In 2019 zal dit worden uitgewerkt in een creatief concept en een publiekscampagne.

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 74 kg pp per jaar  
Totale hoeveelheid grondstoffen

377 kg pp per jaar

 
Percentage gescheiden aangeleverd 80%  
Aantal ingezamelde Best-tassen 4.993  

 

In 2018 boden de inwoners van Bronckhorst gemiddeld 377 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval daalde met ruim 6 procent naar 74 kilo per inwoner.

De gescheiden aangeboden grondstoffen daalden met 1 procent naar 303 kg. Het scheidingpercentage bleef gelijk op maar liefst 80%. Daarmee heeft de gemeente Bronckhorst de nationale doelstelling, die gesteld is op 75 procent afvalscheiding in 2020, al lang en breed behaald.

Toch valt er nog veel te winnen. Onderstaand plaatje laat zien welke waardevolle stoffen in het restafval in Bronckhorst zijn aangetroffen na onderzoek door Eureco.