Cibas

Cibas (Centraal Informatie Beheer Afval Services) zorgt sinds 2008 voor het centraal beheer van alle data die vrijkomt bij de uitvoering van containermanagement, diftar en het gebruik van milieu- en grofvuilpassen.

De dienst is opgezet door Circulus-Berkel en Twente Milieu voor de gemeenten van de twee overheidsbedrijven. Cibas groeide in de afgelopen jaren. Vanaf 2014 verzorgt Cibas de registratie voor de tien gemeenten die door Avri (Gelders Rivierengebied) worden bediend. In 2018 voorzag Cibas in de registratie en informatievoorziening van het afvalbeheer voor in totaal 28 gemeenten en bijna 520.000 aansluitingen. 

In 2017 doorliep Cibas het proces om de assurantieverklaring ISAE 3000 te verkrijgen. Daarmee toont Cibas de integriteit aan van haar processen en de gegevens die worden verwerkt. Deze data bepalen uiteindelijk ook deels wat er op de aanslag afvalstoffenheffing van de burgers staat. Met de assurantieverklaring borgt Cibas haar rol in dat proces. In december 2017 vond de definitieve audit plaats, waarna in het voorjaar van 2018 de assurantieverklaring kon worden afgegeven.