Deventer

Nieuwbouw van start

Deventer heeft in de afgelopen jaren grote sprongen gemaakt in afvalscheiding. De eerdere resultaten bleven ook in 2018 zichtbaar. Daarmee bleef Deventer koploper in 2018, zowel in het werkgebied van Circulus-Berkel als in de stedelijkheidsklasse waar Deventer toe hoort. De activiteiten in het verslagjaar spitsten zich vooral toe op uitvoering van bestaande plannen, waarbij de bouw van nieuwe huisvesting voor zowel Circulus-Berkel als Het Groenbedrijf en andere partijen het meest in het oog sprong.

Highlights grondstoffen en buitenruimte

 

Start bouw nieuwe huisvesting

Op dinsdag 4 april geeft wethouder Frits Rörink het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe huisvesting voor Het Groenbedrijf, een deel van Cambio en het Recycleplein van Circulus-Berkel. Grondstoffen halen én brengen, reiniging, groenonderhoud en hergebruik worden op één terrein samengevoegd. De voormalige vuilstort krijgt zo na jaren braakliggen een nieuwe bestemming. Voor de bouw zijn duurzame keuzes gemaakt: geen gasaansluiting en zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit; een VRF-systeem voor verwarming en koeling van het pand en laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Naar verwachting kan de nieuwe locatie in het voorjaar van 2020 in gebruik genomen worden.

Uitvoering Plannen Bijplaatsingen en herschikking prullenbakken

Eind 2017 kwam een plan (‘Offensief’) tot stand om het aantal bijplaatsingen bij ondergrondse containers terug te dringen door een maatwerkaanpak van 42 aangewezen hotspots. Aan de hand van buurtonderzoek bereidt een speciaal team op maat gemaakte maatregelen voor. Maatregelen kunnen liggen op het vlak van communicatie, faciliteiten, handhaving, reiniging, participatie en sociaal: de zes ‘knoppen waaraan gedraaid kan worden’. De uitvoering van dit plan is gestart in 2018 en loopt door in 2019.

Parallel aan het plan Bijplaatsingen is gekeken naar de herschikking van alle openbare prullenbakken in de stad. Het Groenbedrijf en Circulus-Berkel werken samen om de huidige bakken op een logische(r) plek te zetten. Dat betekent ook dat bakken worden verplaatst of weggehaald, en dat waar mogelijk ook gescheiden inzameling van PMD wordt doorgevoerd. 

Keukenafval: Zo GeFikst!

De proef waarbij keukenafval met aparte emmers wekelijks wordt ingezameld bij hoogbouw en in het centrum, is in 2018 afgerond. De evaluatie die van dit project is gemaakt, werd in het voorjaar afgerond. Uit dit ‘ervaringsonderzoek’ blijkt dat deelnemers de aparte inzameling van keukenafval erg waarderen. Dat geldt zowel voor de inzet van het gratis verstrekte keukenafvalbakje, de keukenemmer met composteerbare zakken als de wekelijkse frequentie van de inzameling. De inzameling gebeurt zoveel mogelijk met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Activiteiten Deventer Schoon Familie

De Deventer Schoon Familie, een participatiemethodiek die bewoners ondersteunt bij het schoonhouden van hun buurt, organiseerde vele bewonersacties, lessen, hondenpoepacties, informatiebijeenkomsten en ‘koeriertjes’ (ophalen van afval na aanmelding). DSF werkt nauw samen met de TechniekFabriek, de Fietsenwerkplaats, Cambio Keuken en Brans Oesterzwammenkwekerij. Nauwere samenwerking met Het Groenbedrijf en Buitenruimte ligt in het verschiet.

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 86 kg pp per jaar  
Totale hoeveelheid grondstoffen 289 kg pp per jaar  
Percentage gescheiden aangeleverd 77%  
Percentage gescheiden op Recycleplein 76%  
Aantal bezoeken Recycleplein 114.756  
Aantal ingezamelde Besttassen 5.542  

 

In 2018 boden de inwoners van Deventer gemiddeld 374 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval bleef gelijk aan het jaar ervoor. De grote lijn is dat er sinds 2000 een gestage daling te zien is.

De gescheiden aangeboden grondstoffen bleven eveneens gelijk aan vorig jaar. Daarmee bleef ook het scheidingspercentage van 77 procent ongewijzigd, maar dit percentage is in de jaren voor 2017 sterk gestegen. De toename begon in 2012 met de invoering van diftar en de introductie van de oranje container voor PMD voor laagbouw. In 2012 werd 9 kg PMD per inwoner per jaar ingezameld; nu is dat 36 kilo: met grote sprongen is dit cijfer de afgelopen jaren omhoog gegaan.

De doelstelling van de gemeente Deventer zal – nu de looptijd van het vorige grondstoffenplan is afgelopen - formeel opnieuw worden vastgelegd in een grondstoffenplan, dat voor 2019 op de agenda staat. Duidelijk is al wel dat de gemeente graag koploper in haar stedelijkheidsklasse wil blijven.

Dat er nog veel te winnen valt, blijkt uit onderzoek van Eureco naar de samenstelling van het restafval in Deventer. Onderstaand plaatje laat zien welke waardevolle grondstoffen nog in het restafval worden aangetroffen.