Case 1 - Groene stroom uit GFT

Voor het grondstoffenbeheer blijven we onderzoeken welke mogelijkheden om binnen de regio kringlopen te sluiten, nog verder benut kunnen worden. Daarvoor werken we vaak samen met partners. Een goed voorbeeld van hoe we lokaal met partners kringlopen sluiten, is het project groene stroom uit gft.

Het gft uit de regio wordt op de locatie Wilp-Achterhoek via vergisting verwerkt tot hoogwaardige compost en groene stroom. Sinds medio 2016 wordt een deel van die elektriciteit teruggeleverd.

Daarvoor zijn overeenkomsten afgesloten met de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (deA), ZutphenEnergie en AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Een deel van die groene stroom levert Attero terug aan de inwoners van Apeldoorn en Zutphen die daarvoor contracten kunnen afsluiten bij de duurzame energieleverancier.