Wagenpark

Voor het wagenpark zetten we de verduurzaming voort. De inmiddels tweejarige proef met Synnfuel is geslaagd; deze brandstof van plantaardig restafval leidt tot een aanzienlijke besparing van CO2-emissie (well-to-wheel; teruggerekend in de productieketen). Eind 2018 is een plan ontwikkeld om in de komende jaren telkens 5% CO2- reductie te realiseren, dit in lijn met de doelen in het kader van de Clean Tech-regio. Concreet zou dit betekenen dat er eind 2019 13 (vooral zware) voertuigen op Synnfuel zouden rijden. Over dit plan wordt in 2019 besloten.

Kleine voertuigen schaffen we in de elektrische variant aan. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar reguliere vervangingsinvesteringen gedaan voor het wagenpark. Vanzelfsprekend is daarbij het aantal voertuigen met euro 6-motoren weer aanzienlijk toegenomen. De werkplaats, voor onderhoud van onze voertuigen en die van enkele andere organisaties zoals de gemeente Apeldoorn, volgt de ontwikkeling van het wagenpark.