Case 2 - Cirkelwaarde: samenwerken aan betere verwaarding

Onze ambitie is het beter en zo hoog mogelijk verwaarden van grondstoffen. Strategische samenwerking blijkt hierin een belangrijke succesfactor. De oprichting van CirkelWaarde in 2018, de gezamenlijke aanbesteding van PMD, het onderzoek naar keukenafval en de inspanningen voor een regionaal textielsorteercentrum waren in 2018 de belangrijkste wapenfeiten.

Onder de naam CirkelWaarde werken Rova, Afvalverwijdering Utrecht (Avu) en Circulus-Berkel samen aan het beter verwaarden van huishoudelijke afvalstoffen. De gezamenlijke bedrijven willen de grondstofwaarde van huishoudelijk afval zo duurzaam mogelijk gaan benutten. Om hier handen en voeten aan te geven tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst. 

Expertisecentrum

De partijen gaan samen marktverkenningen uitvoeren, aanbestedingen organiseren en contracten beheren. Daarnaast gaan ze samenwerken in een expertisecentrum waarin kennis wordt ontwikkeld over het verwaarden van grondstoffen, maar ook van grondstoffen zelf.  Binnen CirkelWaarde wordt allereerst gefocust op de vraagstukken met betrekking tot plastic, textiel, luiers, elektronica en biogene stoffen zoals hout, papier, keuken- en tuinafval. De partijen willen onder andere meer leren over de samenstelling van deze grondstoffen, over technologieën om deze beter te kunnen vermarkten en over de marktvraag ernaar.

E-lab

Concreet willen Rova, Avu en Circulus-Berkel werk maken van een living e-lab waar onderzoek wordt gedaan naar vragen zoals