Ons bedrijf

We werken met en voor gemeenten. Financiële winst is geen doel, wel milieu- en maatschappelijke winst.

Profiel

Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor negen gemeenten: Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst (vanaf 2019) en Zutphen. De dienstverlening verschilt per gemeente. 

Wij zijn een publieke vennootschap waarvan negen gemeenten aandeelhouder, opdrachtgever en afnemer zijn. Dat maakt ons tot een verbonden partij.  We bedienen 205.000 huishoudens, dat zijn ongeveer 464.000 inwoners. Bij ons werken meer dan 300 mensen; we bieden daarnaast jaarlijks ongeveer 400 sociale werkplekken.

Ontstaan

Circulus-Berkel is ontstaan uit de samenvoeging van gemeentelijke reinigings- en afvalstoffendiensten. Dat gebeurde sinds het begin van de jaren negentig stapsgewijs. Ook gemeenten werden in die periode steeds vaker samengevoegd. Een aantal sloot zich in de loop der tijd bij ons aan. In een kwart eeuw tijd ontstonden zo twee regionale bedrijven: Berkel Milieu en Circulus. In 2014 fuseerden beide bedrijven en werd Circulus-Berkel opgericht.

Missie en visie

Circulus-Berkel kiest voor een duurzame toekomst met minder afval en meer grondstoffen, voor een schone, verzorgde leefomgeving en een betrokken samenleving.

In de uitvoering van onze taken zorgen we voor sociale arbeid en betrekken we bewoners bij onze taken. Zo creëren we meerwaarde in de regio. Dit doen we mét en vóór onze gemeenten.

Financiële winst is geen doelstelling; milieu- en maatschappelijke winst staan voorop. Met dat laatste maken wij het verschil.

Circulaire economie

Met onze diensten in het afval- en grondstoffenbeheer en in het beheer en onderhoud van de gedeelde leefomgeving, dragen we actief bij aan de ontwikkeling van een meer circulaire economie. Daarin gaan ecologische doelen, sociale doelen en maatschappelijke doelen samen. Voornaamste ecologische doelen zijn een duurzame leefomgeving en een afvalvrije maatschappij in 2030. Sociale doelen zijn vooral gericht op de inzet van mensen met een afstand tot of kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke doelen richten zich op het stimuleren van bewonersparticipatie.

'Verduursaming'

Aan deze drie doelen wordt zowel door de unit Grondstoffen als BuitenRuimte actief bijgedragen. We werken steeds vaker samen met sociale partners en maatschappelijke organisaties en groeien zo toe naar een netwerkorganisatie. Zo ‘verduursamen’ we de leefomgeving.