Case 4 - Keukenafval is goud waard

Keukenafval, ook wel aangeduid als GF-afval of met de vakterm biostromen, wordt in onze regio grotendeels verwerkt tot compost en groene energie. Dat is een nuttige vorm van hergebruik, maar er is meer mogelijk.

Verduurzaming van keukenafval betekent weg van verbranding, vergisting en compostering en op naar meer innovatieve verwerkingen tot nieuwe producten. Keukenafval is dus een potentieel waardevolle stroom voor de bio-economie.

In 2017 en 2018 zijn proeven gedaan om deze stroom apart in te zamelen en is gekeken naar de toepassingsmogelijkheden. TNO heeft in opdracht van Circulus-Berkel onder meer onderzocht wat de fysische en chemische eigenschappen van de aangeboden stromen zijn. Daaruit blijken eiwitten, chemicaliën en houtproducten teruggewonnen te kunnen worden. We zoeken naar samenwerking om de plannen verder te kunnen uitwerken.