Brummen zet in op educatie

Eind 2017 is het huidige Afvalbeleidsplan geëvalueerd door de gemeente Brummen. In 2018 is gewerkt aan het opstellen van een nieuw grondstoffenplan. In 2018 zorgden de gemeenteraadsverkiezingen voor een nieuwe portefeuillehouder op dit onderwerp. Samen met hem wordt het nieuwe plan verder vormgegeven.

Highlights grondstoffen

In 2018 is het educatieprogramma Cleanwise van Circulus-Berkel van start gegaan in de gemeente Brummen. Het programma heeft als doel om kinderen bewust en actief aan de slag te laten gaan met afval scheiden. Hiervoor worden aan basisscholen een educatief programma en communicatiemateriaal aangeboden en inzamelmiddelen gefaciliteerd. In 2018 zijn 5 basisscholen in de gemeente Brummen gestart met Cleanwise. Ook is er ingeschreven op workshops, die vanaf 2019 zullen plaatsvinden.

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 113 kg pp per jaar  
Totale hoeveelheid grondstoffen 270 kg pp per jaar  
Percentage gescheiden aangeleverd 70%  
Aantal ingezamelde Best-tassen 1.138  

 

In 2018 boden de inwoners van Brummen gemiddeld 383 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval nam met bijna 2 procent toe naar 113 kilo per inwoner.

De gescheiden aangeboden grondstoffen bleven gelijk op 270 kg. Het scheidingpercentage daalde met 1 procent naar 70 procent.

Toch valt er nog veel te winnen. Uit onderzoek van Eureco blijkt wat er nog in het restafval in Brummen aan waardevolle stoffen is aangetroffen.