Epe

Scenario op proef, draagvlak onvoldoende

De ambitie van Epe is om een betere scheiding van grondstoffen en een verdere reductie van restafval te bereiken met maximaal 75 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 75% in 2020. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om hiervoor draagvlak onder bewoners te creëren.

Highlights

Proef

In het najaar 2017 is besloten een proef uit te voeren met het wegbrengen van restafval, het invoeren van een papier container huis aan huis en de BEST-tas. In 2018 zijn twee representatieve proefwijken geselecteerden voorbereidingen getroffen om restafval met ondergrondse containers in de wijk in te zamelen, de papierinzameling met containers aan huis en BEST-tas 3 wekelijks in te zamelen en bij Stilema te sorteren. Hoewel in de beleidsvoorbereidende  fase in 2017 het burgerplatform Epe Spreekt was geraadpleegd, bewonersavonden waren georganiseerd en de raad akkoord was gegaan met de proef, veroorzaakten de aankondigingen van de proef onrust onder bewoners. Mensen voelden zich overvallen.

Inloopbijeenkomsten

Voor de bewoners in de proefwijken zijn in het najaar inloopbijeenkomsten georganiseerd. De conclusie van de gemeente was dat het draagvlak onvoldoende was om de proef te laten plaatsvinden. In 2019 wordt een nieuw participatietraject gestart dat moet leiden tot draagvlak voor de ambities en die Epe heeft.

Keurmerk voor Stilema

Kringloopbedrijf Stilema in Vaassen, onderdeel van Circulus-Berkel, heeft in 2018 het keurmerk 100% Kringloop! ontvangen. Het keurmerk is een garantie dat de kringloopwinkel professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu. Het keurmerk is een initiatief van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

Invoering CleanWise

Epe heeft in 2018 besloten om CleanWise in te voeren. Begin 2019 wordt dit afvalscheidingsprogramma op basisscholen ingevoerd. In dit programma gaan daadwerkelijke afvalscheiding en educatie hand in hand.

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 186 kg pp per jaar  
Totale hoeveelheid grondstoffen 374 kg pp per jaar  
Percentage gescheiden aangeleverd 67%  
Percentage gescheiden op Recycleplein 91%  
Aantal bezoeken Recycleplein 55.948  

 

In 2018 boden de inwoners van Epe gemiddeld 374 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval verminderde licht ten opzichte met het jaar ervoor. De grote lijn is dat er sinds 2000 een gestage daling te zien is.

De gescheiden aangeboden grondstoffen bleven ongeveer gelijk aan 2017. Het scheidingspercentage steeg met 1% naar 67%.

Toch valt nog veel te winnen. Uit onderzoek van Eureco blijkt  hoeveel waardevolle stoffen nog in het restafval worden aangetroffen.

Resultaten buitenruimte

In samenwerking met Axxent Groen is een opruimactie georganiseerd op 2 januari om vuurwerkafvalresten met bewoners op te ruimen.

Foto: Start CleanWise voorjaar 2019.