Zutphen

bereidt nieuw grondstoffenbeleid voor

De gemeente Zutphen is in de afrondende fase van het Grondstoffenbeleid 2016-2020. In 2019 zal een start worden gemaakt met een nieuw grondstoffenbeleidsplan. Deze krijgt als titel ‘Grondstofrijk Zutphen 2025’.

Highlights grondstoffen

Proef met trolley

in de zomer van 2017 start in de wijk Leesten een proef met een nieuw type inzamelmiddel. Bewoners van enkele straten in de nieuwbouwwijk Leesten krijgen beschikking over een trolley met drie gescheiden inzamelbakken voor papier, pmd en glas en daarnaast een emmer voor keukenafval. De inzamelmiddelen kunnen wekelijks worden aangeboden. In 2018 wordt de proef geëvalueerd en gerapporteerd aan de gemeente Zutphen.

CleanWise

In 2018 is het educatieprogramma Cleanwise van Circulus-Berkel verder uitgerold in de gemeente Zutphen. Kenmerkend aan Cleanwise is de combinatie van educatie met daadwerkelijk afval scheiden op de scholen. In totaal doen nu 15 scholen in de gemeente Zutphen mee aan het programma, zowel primair als middelbaar onderwijs.

Inzamelactie vuurwerkafval

Circulus-Berkel organiseert in januari een inzamelactie van vuurwerkafval. Inwoners kunnen op 8 inleverpunten terecht en krijgen een beloning van € 0,50 per ingeleverde volle zak vuurwerkafval. In totaal wordt zo bijna 6.000 kilo vuurwerkresten ingeleverd.

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 140 kg pp per jaar  
Totale hoeveelheid grondstoffen 245 kg pp per jaar  
Percentage gescheiden aangeleverd 64%  
Aantal ingezamelde Best-tassen 3.627  

 

In 2018 boden de inwoners van Zutphen gemiddeld 385 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval nam met bijna 3 procent af naar 140 kilo per inwoner.

De gescheiden aangeboden grondstoffen bleven gelijk op 245 kg. Het scheidingpercentage steeg met 1 procent naar 64 procent.

Er valt nog veel te winnen. Uit onderzoek van Eureco blijkt hoeveel waardevolle grondstoffen nog in het restafval worden aangetroffen.